Broadsoft

Installatie

Introductie

De Go Integrator Client software wordt geleverd als een Internet download. De One integratie software wordt geleverd als een internet download file. Het is een installatie file om de Go Integrator Client software te installeren.

Voordat u begint

Voordat u begint, controleer of u het volgende heeft:

  • Een geschikte computer om de client op te installeren (controleer minimumeisen)
  • Het URL adres van de XSP server van de Dienstverlener *

* Bij het verhuurmodel hoeft er geen URL van het XSP Server adres ingevoerd te worden.

Installatie

Wanneer u voor het eerst Go Integrator Client installeert, leidt het u door een installatiefase heen waarin u het uw Go Integrator URL serveradres moet vertellen en uw inloggegevens of toestelnummer. Wanneer dit gebeurt, laat het de pagina Telefonie-instellingen zien van het Configuratievenster.

Gerelateerd onderwerp: Telefonie instellingen

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.