Broadsoft

Beschikbare Statistieken

  Lay-out 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CRM1 Alle Statistieken
  Max. Wachtrijen (Q) / agenten (A) / live-oproepen (LC) geadviseerd (bij schermresolutie 1920 x 1080) 7Q 4Q 3Q 2Q/5A 2Q 3Q 3Q 2Q 5Q 8LC 1Q
Statistieken Beschrijving Wachtrijniveau Statistieken
Naam callcenter Naam van het callcenter Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Check mark
Beschikbare Agents Aantal beschikbare agents om te bellen Check mark Check mark Cross mark Check mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark Check mark Cross mark Check mark
Gemiddeld Beschikbare Agenten Gemiddeld aantal agenten dat beschikbaar is om een gesprek aan te nemen. Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Gemiddelde Gesprekstijd Gemiddelde tijd die een agent besteedt aan een gesprek (exclusief tijd van overgaan). Check mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Gemiddelde GesprekstijdXSI Gemiddelde tijd die een agent aan een gesprek besteedt (XSI Statistiek) Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Gemiddelde wachttijd Gemiddelde wachttijd Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Gemiddelde Afgebroken WachttijdCWT De gemiddelde tijd dat een oproep overging voordat deze werd verlaten Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Beantwoord Gemiddelde WachttijdCWT XSI De gemiddelde tijd dat een oproep overging voordat deze werd beantwoord Check mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Afgebroken GesprekkenCCT Geeft het aantal verlaten oproepen weer Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Check mark
Afgebroken Gesprekken (%) Bereken het percentage verlaten oproepen op basis van het totale aantal oproepen Check mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Beantwoorde Gesprekken Totaal aantal beantwoorde oproepen Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Check mark
Totaal aantal Oproepen (%) Totaal aantal oproepen (beantwoord en afgebroken) Cross mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Check mark
Oproepen Antwoord Tijd (%) Bereken het percentage oproepen dat binnen de doeltijd is beantwoord Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Gesprekken in WachtrijCCT Geeft het huidige aantal oproepen weer dat in de wachtrij staat Check mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Check mark Check mark Check mark Cross mark Check mark
Bezette Agents Aantal bezette agents, agenten die momenteel in gesprek zijn Check mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Langste Wachttijd (Vandaag)XSI De langste wachttijd van de beller vandaag (beantwoorde oproepen) Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Langste Wachttijd (Wachtrij oproepen) Langste beller wachttijd van de huidige wachtrijen Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark
Service Level (%)SLA/CAT Percentage oproepen beantwoord binnen geconfigureerde drempels Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Overgelopen Oproepen Totaal aantal overgelopen oproepen - hiermee worden ook de totale oproepen bijgewerkt Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Totaal Overgelopen Wachtrij Totale wachttijd van overgelopen oproepen Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Gemiddeld Overgelopen Wacht Gemiddelde wachttijd van overgelopen oproepen Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Dispositie Code Beschrijving Dispositie Code Beschrijving Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Beschikkingscode Beschikkingscode (zoals geselecteerd door agent tijdens gesprek of afronding) Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Beschikkingscode Niveau Dispositie van coderingsniveau op positie (groep of wachtrij) Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Beschikkingscode-Aantal inkomende oproepen Telling van ontvangen oproepen tegenover dispositiecode Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Beschikkingscode-Aantal uitgaande gesprekken Aantal oproepen tegen Dispositiecode geplaatst Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Aantal uitgaande oproepen door DNIS-naam Naam van callcenter DNIS Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Aantal uitgaande oproepen door DNIS-Uitgaande gesprekken Aantal uitgaande gesprekken tegen DNIS Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Meest Actieve Agent - Alle Oproepen Agent met de meeste gemaakte en ontvangen oproepen (ACD en niet-ACD) Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Percentage Verlaten Gesprekken Percentage van afgebroken ACD oproepen Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Wachtrij geweigerd gesprek Aantal geweigerde oproepen per wachtrij Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
    Agent Niveau Statistieken
Naam van de agentXSI Naam van agent in wachtrij Cross mark Cross mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Status van de agent Beschikbaar, In Gesprek, Niet beschikbaar, Afgemeld, Aangemeld, Afgerond. Cross mark Cross mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
ACD OproepenXSI Totale inkomende wachtrij oproepen ontvangen door agent Cross mark Cross mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Inkomende Agent (Extern) Inkomende oproep van een Externe bron Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Inkomende Agent (Groep) Inkomende groepsoproep, waarbij de beller geen ACD Gebruiker ID heeft Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Inkomende Agent (totaal) Totaal aantal inkomende oproepen naar Agent (Inkomend Extern en Inkomende Groep) Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Uitgaande Agent (Groep) Uitgaande oproep naar een Extern nummer Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Uitgaande Agent (Extern) Uitgaande groepsoproep, waarbij de ontvanger geen ACD gebruikers-ID heeft Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Uitgaande Totaal uitgaande gesprekken gemaakt door agent (inclusief interne gesprekken). Cross mark Cross mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark
Gemiddelde ACD gesprekstijd (inkomend) Gemiddelde tijd van gesprekken door agent (exclusief tijd van overgaan). Cross mark Cross mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Gemiddelde ACD Oproep Tijd (Uitgaande) Gemiddelde tijd van gesprekken door agent (exclusief tijd van overgaan). Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Gemiddeld AfrondingXSI De gemiddelde tijd die de agent in de afrondende status heeft besteed Cross mark Cross mark Check mark Check mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Gespreksduur Totale gesprekstijd doorgebracht in het huidige actieve gesprek (exclusief belsignaal) Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Ingelogd Totale tijd dat agent is aangemeld (bijgevoegd) in de wachtrij Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Aanmelden TijdstempelXSI Tijdstempel van wanneer een agent voor het laatst heeft ingelogd Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Huidig Gesprek Beantwoord Tijd Tijdstempel van wanneer het huidige gesprek van een agent werd beantwoord Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Huidige Beller CLI of naam van contact indien in CRM-integratie gevonden Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Totale ACD inkomende tijd Totale duur van de inkomende oproepen van een agent Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark
Huidige beller CLI CLI van huidige beller Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Naam huidige beller (contact en bedrijf) Contactpersoon en bedrijf van huidige beller Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Naam Huidige Beller (contactpersoon) Naam contactpersoon van huidige beller Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Naam huidige beller (bedrijf) Bedrijfsnaam van huidige beller Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
    STATISTIEKEN OPROEPNIVEAU
Live oproep status Oproep status (Overgaan of Verbonden) van een actieve inkomende oproep Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark Check mark
Live oproep CLI nummer Nummer van de beller van een actieve inkomende oproep Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark Check mark
Live oproep overgaan tijdsduur Overgaan tijdsduur van een actieve inkomende oproep Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Live oproep agent naam Naam van agent die een actieve inkomende oproep afhandelt Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark Check mark
Live oproep totale tijdsduur Overgaan tijd plus huidige verbonden tijd van een actieve inkomende oproep Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark Check mark
ACD groep (wachtrij) nummer Nummer gekozen door de beller Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark
Naam Contactpersoon Huidige Beller Naam Contactpersoon Huidige Beller Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark
Huidige beller Bedrijfsnaam Huidige beller Bedrijfsnaam Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark Cross mark Check mark Cross mark
    CRM INTEGRATIESTATISTIEKEN
Naam Beller Naam van de beller zoals opgehaald uit het Geïntegreerde CRM systeem Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Check mark
Bedrijfsnaam van de oproep Naam van het bedrijf van de beller zoals opgehaald uit het geïntegreerde CRM-systeem Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Cross mark Check mark Check mark

Andere statistieken kunnen ter beschikking worden gesteld. Voor meer informatie over de parameters die niet voorkomen op de Go Wallboard client neemt u alstublieft contact op met [email protected].

CCTbeïnvloed door gesprek telling drempel parameter.

CWTbeïnvloed door wisselgesprek drempel parameter.

SLA/CATbeïnvloed door Oproep beantwoordtijd in de SLA drempelparameter.

XSIGebruikt directe waarde van gehost platform (niet berekend door Go Wallboard).

OPMERKING: Met de F7 en F8 functietoetsen kunt u snel tussen verschillende lay-outs bladeren.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.